Rytuały magiczne

Magiczne wierzenia

Magiczne wierzenia

Magiczne wierzenia. Praktycy magii przypisują działanie magii wielu różnym przyczynom. Niektórzy wierzą w niewykrywalną, magiczną, naturalną siłę, która istnieje oprócz sił takich jak grawitacja. Inni wierzą w hierarchię interweniujących duchów lub mistycznych mocy często zawartych w magicznych przedmiotach. Niektórzy wierzą w manipulację żywiołami (ogień, powietrze, ziemia, woda). Inni wierzą, że manipulacja symbolami może zmienić rzeczywistość, którą symbole reprezentują.

magiczne wierzenia
magiczne wierzenia

Aleister Crowley zdefiniował magię jako „naukę i sztukę powodowania zmian zgodnie z wolą”. Wyjasniał:

Czym jest magiczna operacja? Można ją zdefiniować jako dowolne wydarzenie natury, które jednak jest spowodowane przez Wolę. Nie możemy wykluczyć uprawy ziemniaków lub bankowości z naszej definicji. Weźmy bardzo prosty przykład aktu magicznego: człowieka wydmuchującego nos.

Wielu, w tym Crowley, wierzyło, że koncentracja lub medytacja mogą wytworzyć umysłowe lub mistyczne osiągnięcia. Porównał ten efekt do tego, który jednak miał miejsce w „prostej” jodze .

Magiczne tradycje w religii

Patrząc z nieteistycznej perspektywy, wiele religijnych rytuałów i wierzeń wydaje się podobnych lub identycznych z myśleniem magicznym, powtarzanie modlitwy może wydawać się blisko związane z powtarzaniem zaklęcia, jednak istnieją istotne różnice. Wierzenia i rytuały religijne mogą obejmować modlitwę, a nawet składanie ofiary bóstwu, gdzie bóstwo jest proszone o interwencję w imieniu suplikanta. W tym przypadku bóstwo ma wybór, spełnić lub odrzucić prośbę, w przeciwieństwie do tego magia jest skuteczna sama w sobie. Istnieją przypadku, gdzie sam magiczny rytuał zawiera moc. W innych siła woli maga osiąga pożądany rezultat lub zdolność maga do dowodzenia istotami duchowymi skierowanymi przez jego zaklęcia. Moc zawarta jest w magu lub magicznych rytuałach, a nie w bóstwie z wolną wolą.

Magia w teoriach ewolucji kulturowej

Antropolodzy badali wiarę w magię w związku z rozwojem kultur . Brytyjscy etnolodzy Edward Burnett Tylor i James George Frazer zaproponowali, że wiara w magię poprzedza religię.

W 1902 roku Marcel Mauss opublikował antropologiczną klasykę „Ogólną teorię magii”, studium magii w różnych kulturach. Zdaniem Maussa magia jest zasadniczo tradycyjna i społeczna. Uważaliśmy, że rzeczy święte, uwikłane w ofiarę, nie stanowią systemu propagowanych złudzeń, ale są społeczne, a więc realne”.

Praca Zygmunta Freuda z 1913 r. Totem i tabu jest zastosowaniem psychoanalizy na polu archeologii , antropologii i badań nad religią. Freud wskazał uderzające podobieństwa między praktykami kulturowymi rdzennych grup plemiennych a wzorcami zachowań neurotyków . W swoim trzecim eseju, zatytułowanym „Animizm, magia i wszechmoc myśli”, Freud zbadał fazę animizmu i narcyzmu, jednak związaną z prymitywnym rozumieniem wszechświata i wczesnym rozwojem libidinalnym .