Rytuały magiczne

Magiczny świat

Obrzędy i stan wykonawcy

Magiczny świat. Ponieważ magia opiera się na działaniu, rytuał oraz wiedza i umiejętności maga odgrywają znaczącą rolę w jej skuteczności. Zarówno czarownik, jak i sam obrzęd zajmują się przestrzeganiem tabu i oczyszczeniem uczestników. Magowie, podobnie jak kapłani przewodniczący rytuałom religijnym, przestrzegają ograniczeń w diecie lub aktywności seksualnej, aby oddzielić obrzęd od zwykłych i bluźnierczych czynności oraz nadać mu świętość. Sukces współczesnych magów w zapewnianiu rozrywki publiczności zależy przede wszystkim od ich umiejętności wykonawczych w manipulowaniu przedmiotami materialnymi w celu stworzenia iluzja .

Magiczny świat. Funkcje

Wśród wielu ról, jakie odgrywa magia, najważniejsza jest jej funkcja „instrumentalna” i „ekspresyjna”. Oparta na próbie wpływania na naturę lub ludzkie zachowanie, instrumentalna funkcja magii jest mierzona jej skutecznością w osiąganiu pożądanego rezultatu. Antropolodzy identyfikują trzy główne typy magii instrumentalnej: produktywną, ochronną i destrukcyjną. Magia produktywna jest wykorzystywana do uzyskania pomyślnego wyniku ludzkiej pracy lub natury, takich jak obfite polowanie, zbiory lub dobra pogoda. Magia ochronna ma na celu obronę jednostki lub społeczności przed kaprysami natury i złem innych. Przykładami tej ochronnej funkcji są amulety chroniące przed chorobami zakaźnymi lub odmawianie zaklęć przed podróżą. W końcu destrukcyjna magia lub czary ma na celu krzywdzenie innych, często jest motywowana zazdrością i jest społecznie destrukcyjna. W konsekwencji użycie kontrmagii przeciwko czarom może złagodzić pewne napięcia społeczne w społeczności.

Ekspresywna funkcja magii wynika z symbolicznych i społecznych znaczeń przypisywanych jej praktykom, choć jej wykonawcy niekoniecznie muszą być świadomi tej funkcji. Magia może zapewnić poczucie tożsamości grupy poprzez wspólne rytuały, które dają moc lub siłę członkom. Jednocześnie może izolować maga jako wyjątkową osobę w społeczeństwie lub na marginesie. Magia może również służyć jako kreatywne ujście lub forma rozrywki. Jest zatem nieodłączna od całego systemu myśli, wierzeń i praktyk w danym społeczeństwie.

Magia od zawsze fascynowała człowieka swoją tajemniczością, siłą oraz obrzędowością. Dzieje się tak po dziś dzień.