Skuteczne rytuały magiczne

Pojęcie Magii

Pojęcie magii. Magia, pojęcie używane do opisania sposobu racjonalności lub sposobu myślenia, który polega na niewidzialnych siłach. Wykorzystywanych aby wpływać na wydarzenia, powodować zmiany w warunkach materialnych lub przedstawiać iluzję zmiany. W tradycji zachodniej ten sposób myślenia różni się od trybów religijnych lub naukowych. Jednak takie rozróżnienia, a nawet definicja magii są przedmiotem szerokiej debaty.

Natura i zakres

Praktyki klasyfikowane jako magia obejmują wróżbiarstwo, astrologię, zaklęcia, alchemię, czary, mediacje duchowe i nekromancję. Termin magia jest również używany potocznie w zachodniej kulturze popularnej w odniesieniu do aktów czarowania i kuglarstwa dla rozrywki. Celem magii jest zdobycie wiedzy, mocy, miłości lub bogactwa. Leczyć lub zapobiegać chorobie lub niebezpieczeństwu. Zagwarantować produktywność lub sukces w przedsięwzięciu. Wyrządzić krzywdę wrogowi, jawniać informacje, wywołać duchową przemianę, oszukać lub zabawiać. Skuteczność magii często zależy od stanu i wydajności maga, który uważa się, że ma dostęp do niewidzialnych sił. Ma też specjalną wiedzę na temat odpowiednich słów i działań, aby manipulować tymi siłami.

Pojęcie magii

Zjawiska związane lub mylone z magią obejmują formy mistycyzmu, medycyny, pogaństwa, herezji, czarów, szamanizmu , voodoo i przesądów. Magię dzieli się czasem na „wysoką” magię elity intelektualnej, graniczącą z nauką, oraz „niską” magię powszechnych praktyk ludowych. Wprowadza się również rozróżnienie pomiędzy „czarną” magią, używaną do nikczemnych celów, a „białą” magią, rzekomo używaną do pożytecznych celów. Chociaż granice te są często niejasne, praktyki magiczne mają poczucie „inności” ze względu na nadprzyrodzoną moc, która, jak się uważa, jest przekazywana przez praktykującego, który jest postacią marginalizowaną lub napiętnowaną w niektórych społeczeństwach, a centralną w innych.

Elementy magii

Czary

Wykonywanie magii obejmuje słowa (np. zaklęcia lub uroki) i symbole liczby, o których sądzi się, że mają wrodzoną moc, naturalne lub stworzone przez człowieka przedmioty materialne oraz czynności rytualne wykonywane przez maga lub innych uczestników. Wiedza o zaklęciach lub symbolicznych liczbach jest często tajna (okultystyczna), a posiadacza takiej wiedzy można wielce szanować lub obawiać się go. W niektórych przypadkach zaklęcie jest najbardziej cenionym elementem magicznego rytuału lub ceremonii. Mieszkańcy wyspy Trobriand z Melanezji, na przykład, uważali używanie właściwych słów we właściwy sposób za istotne dla skuteczności wykonywanego obrzędu.

Wśród Maorysów z Nowej Zelandii uważa się, że siła słów jest tak ważna, że ​​uważa się, iż błędy w publicznych recytacjach powodują katastrofy dla jednostek lub społeczności . Co więcej, podobnie jak średniowieczne europejskie zaklęcia, które używały archaicznych języków i części liturgii łacińskiej, zaklęcia często wykorzystują ezoteryczne słownictwo, które zwiększa szacunek przyznawany obrzędom. Wiara w przemieniającą moc słów jest również powszechna w wielu religiach. Szamani, media duchowe i mistycy, na przykład, powtarzają określone dźwięki lub sylaby, aby osiągnąć ekstatyczny stan kontaktu z siłami duchowymi. Lub oświecony stan świadomości. Nawet współczesna magia dla rozrywki zachowuje pozostałości zaklęcia, używając terminu abrakadabra .