Rytuały magiczne

Religia Voodoo

Religia Voodoo zyskuje sobie coraz większą popularność na całym świecie, szczególnie w zindustrializowanych społecznościach zachodnich. Zgodnie z tradycją voodoo, ludzie nawiązują komunikację z Loas w bardzo zrytualizowany sposób. Loas są kapryśne i będą pomocne tylko wtedy, gdy ktoś wejdzie z nimi w prawidłowy kontakt. Poprzez opracowanie różnych rytuałów (według Loas, z którymi chce się się skontaktować). Nabożeństwo voodoo odbywa się w oúfo (świątyni voodoo). Rytuał odprawia hougana (kapłan) lub mambo (kapłanka). Zwolennicy voodoo przypisują choroby i śmierć gniewowi przodków. Dlatego tak duże znaczenie przywiązywane jest do rytuału i ceremonii uspokojenia. Ceremonia obejmuje kilka elementów, w tym muzykę, taniec, ofiarowanie jedzenia, bębnienie i ofiary ze zwierząt.

religia Voodoo
Religia Voodoo

Rytualna Rada, która jest używana w rytuale inicjacyjnym. Dotyczy „Dobrych Loas”, którzy przybyli oni z Afryki i reprezentują zaginiony mistyczny świat. Reprezentują strażników zwyczajów i tradycji. Rada Loas odgrywa ważną rolę w różnych procesach uzdrawiania. Przeciwieństwem Rady jest Petro – rytuał „Złych Loas„, który powstał na Haiti. Uważa się, że Złe Loas są mistrzami magii. Uosabiają rodzaj nieustającej siły.

Rytuały Rady i Petro

Rytuały Rady i Petro wykorzystują zarówno magię obronną, jak i ofensywną. Pomagają w uzyskaniu sprawiedliwości dla osoby skrzywdzonej. Rytuał opętania, który pojawia się w rytuale Petro, jest najważniejszym sposobem łączenia duchów lub przodków z istotami ludzkimi. Kryzys opętania pojawia się, gdy praktykujący voodoo jest w sytuacji małżeństwa z Loa i staje się jego „koniem”. Osoba opętana cierpi na amnezję, co tłumaczy się tym, że nikt nie może być jednocześnie bogiem i człowiekiem. Ten kryzys opętania zwykle pojawia się podczas ceremonii zwanej Manger-Loa i stanowi główne wydarzenie podczas ceremonii voodoo.

Konceptualizacja świata voodoo obejmuje wiarę w ciągłość między życiem a śmiercią. Duże znaczenie przypisuje się także zmarłym i regularnej konserwacji grobowca. W ten sposób kultowi voodoo udaje się osiągnąć pojednanie między światem żywych a światem umarłych.

Religia Voodoo zyskuje sobie coraz większą popularność na całym świecie, szczególnie w zindustrializowanych społecznościach zachodnich.