Skuteczne rytuały magiczne

Siła Mantry

Siła Mantry. To dźwięki uważane za święte w hinduizmie, buddyzmie i jodze. Można znaleźć złożone z jednej sylaby lub kombinacji sylab. Oryginalne są w sanskrycie, ale dziś można je znaleźć w różnych językach.

Siła Mantry
Siła Mantry

Słowo mantra w sanskrycie oznacza „myśl, która wyzwala i chroni”. Mantry w jodze pomagają skupić umysł. Dźwięk i powtarzanie mantry uspokaja umysł i powstrzymuje go przed wędrowaniem. Wpływa na twoje ciało, umysł i ducha, przynosząc harmonię całej twojej istocie.

Siła mantry pochodzi z samej wibracji dźwiękowej. Kiedy intonujesz, wibracje mantr pochodzą z różnych części twojego ciała. Może pochodzić z brzucha, przepony lub gardła. Są to czyste wibracje, które dostrajają cię do mantry, dzięki czemu stajesz się jednością z nią.

Mantra może aktywować i przyspieszać twoją twórczą siłę duchową. Pomoże ci skierować tę energię na swoją korzyść lub na korzyść innych. Praktykując je, możesz pozbyć się przytłaczających powracających myśli. Pomogą Ci zachować spokój, zmniejszając stres i niepokój.

Siła Mantry

Mantry to fraza lub słowo, które powtarza się w kółko podczas medytacji. Mają one na celu pomóc użytkownikowi w osiągnięciu wyższego stanu świadomości, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnej używanej. Jest to bardzo szeroko stosowana technika, zwłaszcza w tradycji tybetańskiej, sufickiej, hinduskiej i prawosławnej. Sogjal Rinpocze powiedział w książce Tybetańska księga życia i umierania: „Mantra jest esencją dźwięku i ucieleśnieniem prawdy w formie dźwięku. Każda sylaba jest nasycona duchową mocą, kondensuje duchową prawdę i wibruje błogosławieństwem mowy Buddy. Tak więc, kiedy intonujesz mantrę, ładujesz swój oddech i energię energią mantry.”

Mudry i mantry nie są specyficzne dla jogi. Przez stulecia były używane przez różne religie, kultury i tradycje. Mudry można znaleźć w hinduizmie i buddyzmie w Indiach, Tybecie, Chinach i Japonii. Mudry odgrywają dużą rolę w tańcu indyjskim, praktykach duchowych i ikonografii.

Uważa się, że śpiewanie oczyszcza z negatywnych energii osoby ją śpiewające. Przynosi także błogosławieństwo śpiewakowi. Uważa się również, że fale dźwiękowe wędrują z ust osoby i przywołują potężne i szczególne siły kosmiczne. Podobnie jak magiczne słowo, takie jak „abrakadabra” w bajkach. Uważa się, że alfabet sanskrycki ma specjalne właściwości w każdej z pięćdziesięciu liter. W buddyzmie tybetańskim uważa się, że niektóre dźwięki przywołują określone bóstwa. Słowo mantra pochodzi z sanskrytu, co oznacza poradę lub sugestię. Mantra sugeruje umysłowi znaczenia we frazie, a umysł odpowiada na jego interpretację tego znaczenia. Mantry używane przez wyznawców poszczególnych guru nazywano mahamantrami, ponieważ wierzono, że ma szczególnie potężną moc wpływania na umysł użytkownika.